St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Wie zijn wij

We zijn een kleine
Hervormde Gemeente
binnen de Protestantse
Kerk Nederland (PKN)
te Eck en Wiel in de
Betuwe.

De kerk heet St. Anna
kerk, een naam die zij
oorspronkelijk voor de
reformatie gekregen
heeft en die we nog
steeds gebruiken.

Lees verder >
Kerkdiensten - beluisteren >

 *  Zondag 16 december 2018, 10:00 uur
     Ds. H.G. Dijk uit Acquoy
     3e Adventszondag

 *  Zondag 23 december 2018, 10:00 uur
     Ds. D.M. vd. Wel uit Langbroek
     4e Adventszondag

 *  Maandag 24 december 2018, 22:00 uur
     Mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel
     Kerstnachtdienst

Vervolg kerkdiensten >
Actueel

 *  Adventsleesplan

 *  Offline lezen met app Mijn Bijbel

 *  Advent

 *  Algmene Verordening Gegevensbescherming

 *  Donderdag 13 december 2018, 20:00 uur
     Catechese Volwassenen.

 *  Dinsdag 18 december 2018, 19:30 uur
     Kerkenraadsvergadering

 *  Zaterdag 22 december 2018, 16:00 uur
     Kerst Passion

 *  Zaterdag 22 december 2018, 15:30 uur
     Kerstviering ouderen.

 *  Zondag 23 december 2018, 19:00 uur
     Kinderkerstfeest

 *  Dinsdag 25 december 2018, 10:00 uur
     Kerst

 *  Maandag 31 december 2018, 09:30 uur
     Oliebollenactie

 *  Dinsdag 29 januari 2019, 20:00 uur
     Bijbelkring

Lees meer >Foto's

Liturg Schikking 2e Adventszondag

Liturg Schikking 1e Adventszondag

Bloemstuk Laatste zondag Kerkelijk jaar

Vervolg foto's >