St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Wie zijn wij

We zijn een kleine
Hervormde Gemeente
binnen de Protestantse
Kerk Nederland (PKN)
te Eck en Wiel in de
Betuwe.

De kerk heet St. Anna
kerk, een naam die zij
oorspronkelijk voor de
reformatie gekregen
heeft en die we nog
steeds gebruiken.

Lees verder >
Kerkdiensten - beluisteren >

 *  Zondag 21 januari 2018, 10:00 uur
     Mw. ds. G. vd. Velde uit Rijswijk (gld)
     Oecumenische dienst

 *  Zondag 28 januari 2018, 10:00 uur
     Mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel
     Viering Heilig Avondmaal

 *  Zondag 4 februari 2018, 10:00 uur
     Ds. J. Stelwagen uit Leersum
     Werelddiaconaatszondag

Vervolg kerkdiensten >
Actueel

 *  Epifanie

 *  Actie Kerkbalans 2018

 *  Zondag 21 januari 2018, 10:00 uur
     Oecumenische Dienst

 *  Zondag 21 januari 2018, 09:45 uur
     Kerkdienst Ziekenhuis Rivierenland

 *  Maandag 22 januari 2018, 14:00 uur
     Inloopmiddag Jeugdgebouw

 *  Dinsdag 23 januari 2018, 19:45 uur
     Bijbelkring

 *  Donderdag 25 januari 2018, 14:30 uur
     Ouderensoos

 *  Dinsdag 30 januari 2018, 19:30 uur
     Kerkenraadsvergadering

 *  Maandag 5 februari 2018, 20:00 uur
     Gebedskring

 *  Woensdag 14 februari 2018, 19:00 uur
     Vesper (avondgebed lijdenstijd)

Lees meer >Foto's

Kerst-Passion

Liturg Schikking 3e Adventszondag

Liturg Schikking 1e Adventszondag

Vervolg foto's >