St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

09-02-2021

Kerkdiensten.

Zondag 14 februari, 10.00 uur: ds. G. Boer uit Rhenen.
Zondag 21 februari, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel - 1e zondag 40-dagentijd (familiedienst).

Kinderkerk.

De kinderen van de basisschool mogen weer naar school. Eindelijk weer samen zijn met vriendjes, vriendinnetjes, meester en juf. 
Voor de kinderkerk blijft de deur nog op slot. We blijven digitaal werken. Een uitdaging voor de 40-dagentijd en Pasen. Ons brein draait weer op volle toeren over hoe we dit gaan aanpakken. Maar u hoort en ziet zeker van ons!

Giften.

Giften voor de kerk via ds. T. Nielen-Rosier € 10,– en € 5,–
                               via mw. J.K. van der Linden € 15,–
                               via dhr. Th. van Wijk € 20,–.

Uit de Anna-kamer.

Afgelopen zondag hebben we in de dienst kort aandacht besteed aan het aftreden van Peter van Houten als ouderling en Wim van der Linden als financieel beheerder en Hans van Leusden welkom geheten om de taak van Wim over te nemen. 
Als we weer samen naar de kerk kunnen willen we dit in de kring van de gemeente doen. 
Voor nu: Peter en Wim, hartelijk bedankt en Hans, welkom en succes met deze taak.

Vanwege de avondklok heeft de kerkenraad besloten om de vesper van 17 februari niet door te laten gaan. 
Ook catechisatie gaat dit seizoen niet door. De gespreksgroep en de bijbelkring gaan vooralsnog niet door, als de maatregelen versoepelen bekijken we het verder. 
Voor de bijbelkring proberen we wel een hoofdstuk te lezen per maand en deze keer hebben we muziek gedeeld die ons raakt. Op die manier houden we contact. Misschien iets om gemeentebreed te doen?

Ondertussen wordt de familiedienst voor de 1e zondag van de 40-dagentijd op 21 februari al weer voorbereid. 
Het blijft wat puzzelen hoe we het gaan doen, gelukkig worden we steeds handiger met de techniek. Zo proberen we te kijken naar wat wel kan en zoveel mogelijk kinderen en tieners erbij te betrekken.

Moeite en zorgen blijven. Er tobben aardig wat mensen met hun gezondheid, sommigen met corona, anderen met ziekten die er altijd al waren. 
Laten we blijven bidden, om hoop en moed, om vol te kunnen houden, voor kinderen en jongeren en hun ouders, voor mensen die eenzaam zijn en voor hen die in de zorg hard werken en voor hen die moeten wachten op een behandeling. 
En ook bidden dat aan deze rare tijd een einde mag komen. 

Laten we ook bidden voor de nabestaanden van dhr. D. van Ewijk. Hij overleed op 5 januari op 91-jarige leeftijd en de crematieplechtigheid was op 11 januari in besloten kring. 

Laten we bidden voor de nabestaanden van dhr. C. Knobbout. Hij overleed op 16 januari op 82-jarige leeftijd en is in besloten kring begraven. 

Dat ze weten dat ze hun weg niet alleen gaan en troost mogen vinden in de nabijheid van God in het leven.

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gegaan naar de fam. Hasselaar aan de Spiraeastraat en naar mw. Jagtenberg. 

De diensten worden online uitgezonden. Voor wie geen internet heeft is er de mogelijkheid de overweging en liederen op papier te verkrijgen. Dat geldt ook voor de maandbrief. 
Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden. 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
Voor de Diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
Voor Kerkbeheer naar: NL56 INGB 0005 4537 10. 

Geld voor Kerkbalans de Vrijwillige Bijdrage kan overgemaakt worden naar: NL51 INGB 0000 8052 69

Op woensdag ben ik in Eck en Wiel aanwezig en kan een beperkt aantal mensen spreken. 
Dagelijks heb ik een bel-uur. 
Mocht u mij willen spreken, bel gerust het onderstaande nummer, bij voorkeur tussen 10.00 en 11.00 uur.

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034.
Op woensdag: open Anna-kamer
tussen 10.00 en 11.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 16 februari a.s. op het volgende
e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.