St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

06-04-2021

Kerkdiensten.

Zondag 11 april, 10.00 uur: mw. ds. J.B. Quik uit Brummen.
Zondag 18 april, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.

Kinderkerk.

We hebben er weer een prachtige 40-dagentijd en Pasen opzitten. En ondanks dat we niet bij elkaar zijn geweest heeft iedereen fantastisch meegewerkt aan het lied en de palmpasenstokken. 

Iedereen bedankt! 

Giften.

Gift voor het kerkbeheer via ds. Nielen-Rosier € 10,–.
Giften voor de diaconie via mevr. C. van Elst-Laarman € 20,–.

Alle gevers hartelijk dank.

Uit de Anna-kamer.

Wat een vrolijk gezicht was het met Palmpasen. Op de kerkbanken stonden Palmpasenstokken. Ze zijn gemaakt door de leiding en kinderen van de kinderkerk en de tieners van de tienerdienst. 
Veel gemeenteleden hebben een stok opgehaald en er zijn foto’s gemaakt. Met Pasen zullen de foto’s en een paaswens in de kerk hangen.

In memoriam Jan Bleijenberg.

Op 25 maart is Jan Bleijenberg overleden in de leeftijd van 90 jaar, na een huwelijk van 66 jaar. 
Jan was een opgewekte man, die rond zijn pensionering in Eck en Wiel is komen wonen en daar samen met zijn vrouw Jenny met plezier woonde. Ze hadden het samen goed en ook met hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen hadden ze het goed. 

In de laatste maanden waarin zowel Jenny als Jan ziek waren hebben hun kinderen voor hen gezorgd. Het was voor hen een waardevolle tijd. 

Op 30 maart heeft de afscheidsdienst in besloten familiekring plaats gevonden in de Heerlijkheid te Eck en Wiel. 

Naast de vele mooie herinneringen stonden we stil bij de tekst: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Jan heeft nu rust. 

We wensen Jenny, de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen, broers en zussen kracht, troost en rust bij God toe in de komende tijd.

De diensten blijven online uitgezonden. Voor wie geen internet heeft is er de mogelijkheid de overweging en liederen op papier te verkrijgen. Dat geldt ook voor de maandbrief. Neem dan contact op met de scriba Jannie van der Linden, e-mail: scriba@kerkeckenwiel.nl

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie naar: NL66 RABO 0341 1039 26. 
- Voor kerkbeheer naar: NL56 INGB 0005 4537 10. 

- Voor uw vrijwillige bijdrage Actie Kerkbalans kunt u geld overmaken naar: NL51 INGB 0000 8052 69.

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gegaan naar mw. H.S. van Tuil en naar mw. Steenis. Ze zijn beiden kort geleden naar de Valentijn verhuisd.

Op woensdag ben ik in Eck en Wiel aanwezig en kan ik een beperkt aantal mensen spreken. 
Dagelijks heb ik een beluur. Mocht u mij willen spreken, bel gerust het onderstaande nummer, bij voorkeur tussen 10.00 en 11.00 uur.

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034.
Op woensdag: open Anna-kamer
tussen 10.00 en 12.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 13 april a.s. op de volgende
e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.