St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

19-10-2021

Kerkdiensten.

Zondag      24 oktober,     10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel - Jeugddienst
Zondag      31 oktober,     10.00 uur: dr. J. van Beelen uit Veenendaal - Hervormingsdag / Bijbelzondag  
Woensdag   3 november, 19.30 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel - Dankdag voor gewas en arbeid.

Kinderkerk.

Izaäk maakte met zijn vader een reis. Een reis met als einddoel Izaäk te offeren. De kinderen waren blij dat dit niet echt gebeurde.

We hebben geen echt offeraltaar gemaakt maar zijn wel het dorp ingegaan om op locatie zelf een soort van offer te doen. Op een papier hebben we een wens geschreven of getekend en deze verbrand in een tuinhaard. Het regende pijpenstelen maar toch verbrandde alles en we hopen dat God onze wensen heeft ontvangen.

We gaan verder met het reizen door de Bijbel: Jakob en Esau.

Giften.

Giften voor het kerkbeheer via mevr. A. Slob € 10,–
                                            via mevr. R. Muller € 10,–
                                            via mevr. A. van Bruxvoort € 10,– en € 20,–.

Nieuw bankrekeningnummer.

Per 1 september zijn wij overgestapt naar een andere bank. U kunt uw giften, betalingen van collectebonnen en volkstuinen overmaken op het volgende nummer:
NL73 RABO 03706 999 55 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel. 

De kerkrentmeesters.

Uit de Anna-kamer.

Op 30 september was er weer ouderensoos. Wat was het fijn om elkaar zo weer te ontmoeten en te spreken! Grote reden voor dankbaarheid! Daar hebben we dan ook over gesproken. Dankbaar voor dat wat we nog wel hebben ook al zijn er (gezondheids) problemen: gezondheid, elkaar, kinderen, kleinkinderen. 
We aten samen en gingen allemaal met een bloemetje naar huis. 
Dank voor de organisatie: Ans en Geurt, Betty, Theo. 
Hopelijk kan de ouderensoos deze winter door blijven gaan.

Op 3 oktober preekte ds. Christ uit Katwijk. Hij is 40 jaar geleden in Eck en Wiel bevestigd. 
Na de dienst kreeg hij een toespraak en bloemen tijdens de koffie in het jeugdgebouw. 

De vakantieweek van het Roosevelthuis in Doorn is weer voorbij. 
Het was een week vol gesprekken, gezelligheid en ontmoetingen. Helaas bleek ondanks alle voorzorgsmaatregelen het coronavirus ook aanwezig. Een vrijwilliger ging vroegtijdig naar huis. In overleg met de GGD kon de vakantie wel doorgaan, alleen zijn er geen uitstapjes gemaakt. We bleven in de bubbel. Na het testen op vrijdag door de GGD bleek ook ik samen met een aantal anderen op zaterdag positief te zijn. Het werd een vreemd afscheid. Voor zover ik weet is niemand ernstig ziek geworden. 
Tegen de tijd dat deze De Kerk Roept uitkomt hoop ik weer gewoon aan het werk te zijn. 

De tieners en de leiding van de tienerdienst zijn druk bezig om de jeugddienst van 24 oktober voor te bereiden. Het belooft een mooie dienst te worden met als thema Samen leven. 
Medewerking wordt verleend door De Amendo’s uit Eck en Wiel. 
Ook de jongeren uit buurgemeentes zijn van harte welkom!

In de hal van de kerk hebben we weer kaartjes met namen opgehangen van mensen die een kaartje, bemoediging of telefoontje kunnen gebruiken. 
Als u in de kerk komt, bekijk ze en neem een kaartje mee!

De diensten blijven online uitgezonden. Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

LET OP. De kerkrentmeesters hebben een nieuwe bankrekening geopend: NL73 RABO 0370 6999 55.
Dit houdt in dat u vanaf heden uw giften, betalingen van collecte­bonnen, De Kerk Roept en van volkstuinen op dit bankrekeningnummer kunt overmaken t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

Voor de diaconie is er niets veranderd: NL66RABO0341103926 en voor
Actie Kerkbalans en Solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69. 
 
Graag uw bestemming erbij vermelden!

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar mw. van Lith ter bemoediging en naar mw. van Brenk aan de Ganzert, omdat zij thuis is gekomen uit het ziekenhuis. 
We wensen beiden alle goeds. 

Schuilen doe ik bij de HEER.
Ps. 11, 1.

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034,
woensdag: Open Anna-kamer 
tussen 10.00 en 12.00 uur,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 26 oktober a.s. op het volgende
e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.