St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-09-2022

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen  ontvangen.

 

Zondag 4 september (bevestiging ambtsdragers)

10:00 uur voorganger:     Mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel

Ouderling van dienst:     Theo van Wijk

Collecten: 1e collecte is voor de Diaconie

2e collecte instandhouding predikantsplaats

 

Zondag 11 september (start winterwerk, familiedienst)

10:00 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel

Ouderling van dienst: Gerrit Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte is bestemd voor Maxima Centrum

2e collecte is bestemd voor erediensten

                                                                                         

Zondag 18 september

10:00 uur voorganger: Ds. Y.M. Voorhaar uit Ede

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte is bestemd voor zending

2e collecte is voor klein onderhoud

 

Zondag 25 september

10:00 uur voorganger: Mw. dr. M.C.A. Korpel

Ouderling van dienst: Theo van Wijk

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie

2e collecte voor eigen jeugdwerk

 

Voor de agenda

Zaterdag 17 september, 15.30 uur, installeren werkgroepen in de kerk

Maandag 19 september, 19.30 uur, kerkenraadsvergadering in jeugdgebouw.

Zondag 25 september, 19.00 uur, vredesvesper in de St. Maartenskerk te Maurik.

Donderdag 29 september, 20.00 uur, toerustingsavond in ‘In de Gaard’ te Ingen.

 

Vanuit de kerkenraad en werkgroepen

Op zaterdag 17 september vindt de formele instelling van de werkgroepen plaats met een korte bijeenkomst voor de hele gemeente in de kerk. De werkgroepen zullen zich kort voorstellen en vertellen over doel en acties. Daarna zal er een hapje en drankje zijn. Van harte welkom!

 

Volgende maand hopen we naast de maandbrief een lief- en leedbrief te maken. Het doel ervan is om met elkaar mee te kunnen leven op momenten waarop dat nodig is. Het zal even zoeken zijn hoe we dat vormgeven. U kunt uzelf aanmelden om de lief- en leedbrief te ontvangen, bij voorkeur via email, of als u dat niet hebt telefonisch. De brief zal dan thuis bezorgd worden. Als u niet in die brief vermeld wilt worden, wilt u dat dan aangeven?

Aanmelden bij Theo van Wijk of bij ds Trijnie Nielen-Rosier.

 

In het kader van lief- en leed de vermelding van het adres van ds. Faassen. Hij kon de afgelopen maand niet voorgaan vanwege ziekte. Ds. H.W.J. Faassen, Zuiderzeestraatweg 128e, 8096 CD Oldebroek.   

 

Vesper voor de vrede

Op zondag 25 september is er in de Sint Maartenskerk te Maurik een korte viering waarin het verlangen naar vrede centraal staat. Elk jaar organiseert Pax in samenwerking met een groot aantal kerken de Vredesweek. Op allerlei plekken in de wereld is sprake van geweld, buitenlandse agressie of burgeroorlog. Maar er zijn ook hoopvolle initiatieven waarbij burgers de dialoog zoeken of leiders een wapenstilstand ondertekenen. Vredesorganisatie Pax is betrokken bij allerlei initiatieven en zij wordt daarbij ondersteund door kerken en kerkleden. De viering in Maurik wordt georganiseerd door kerken uit Rijswijk, Ommeren, Eck en Wiel, Maurik en Ingen. Aan de viering werken mee: ds. Jacques Schenderling, vrijwilligers uit verschillende kerken, een zanggroep en organist Ton Sauer. De vesper in Maurik begint om 19.00 uur en de toegang is vrij. Aan het eind van de viering is er een collecte voor Pax.

 

Toerustingsavond met legerpredikant

Op donderdag 29 september is er om 20.00 uur in Ingen een regionale bijeenkomst waar ds. Teun de Ridder, legerpredikant uit Ochten, zal spreken. Legerpredikanten zijn aangesteld bij de Dienst Geestelijke Verzorging van Defensie. Nadat ze verbonden zijn aan bijvoorbeeld de marine of de landmacht, vergezellen ze de militairen waar ze ook gaan of staan, op oefening of op buitenlandse missie. Ze leiden vieringen, begeleiden militaire onder moeilijke omstandigheden en bieden hen ruimte om op verhaal te komen. De oorlog in Oekraïne heeft ook op Nederlandse militairen en hun gezinnen grote impact. Het is goed om uit de eerste hand te horen voor welke uitdagingen de mensen van Defensie gesteld worden.  

 

Deze toerustingsavond wordt georganiseerd door vijf gemeenten uit de regio (Maurik, Eck en Wiel, Ingen, Ommeren, Echteld) die samen een cluster vormen binnen de classis. Met ingang van dit nieuwe seizoen gaat het cluster vier toerustingsavonden organiseren voor gemeenteleden uit de aangesloten gemeenten. De serie wordt dus geopend met de bijeenkomst met de legerpredikant op 29 september. De avond wordt gehouden in Dorpshuis ‘In de Gaard’, Dr. A.R. Holplein 13-15, te Ingen. De toegang is vrij en belangstellenden zijn van harte welkom! 

 

Contactgegevens predikant:

Ds. Trijnie Nielen –Rosier

Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.

Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak welkom tussen 10 en 12 uur in de Annakamer.

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

Ouderensoos

Op donderdag 29 september is er weer ouderensoos in het Jeugdgebouw, zoals gewoonlijk van 14.30 tot 16.30 uur. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd!

 

Collecten Kerkbeheer augustus: 7 augustus instandhouding predikantsplaats € 36,40; 14 augustus buitenonderhoud € 33,05; 21 augustus orgelfonds € 30,-; 28 augustus pastoraat € 28,80. De uitgangscollecten waren allen bestemd voor de kerk, totaal € 99,30. Via de bank kwam er een gift binnen bestemd voor de kerktelefoon van € 50,-.

 

Collecten Diaconie augustus: 7 augustus diaconie € 38,-; 14 augustus Hospice Tiel € 32,80; 21 augustus diaconie         € 30,20; 28 augustus eigen jeugdwerk € 27,25. Via de bank ontvangen € 20,-.

 

Giften, betalingen van collecte bonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op: NL73RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

Informatie voor de maandbrief van de maand oktober 2022 moet uiterlijk dinsdag 27 september 2022 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl