St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

06-09-2022

Kerkdiensten

Zondag 11 september  10.00 uur ds. T. Nielen uit Eck en Wiel (Familiedienst & start winterwerk)

Zondag 18 september  10.00 uur ds. Y.M. Voorhaar uit Ede.

 

Giften

Giften voor het kerkelijk beheer: via ds. T. Nielen-Rosier € 20,–.

 

Uit de Annakamer

Bij het verschijnen van De Kerk Roept zijn de rommelmarkt en de bevestigingsdienst alweer achter de rug. 

Hopelijk heeft de rommelmarkt een mooie opbrengst voor de kerk opgebracht. 

 

Maar er staat meer op de agenda van september, in en buiten Eck en Wiel!

 

Op 11 september is de startviering met het thema: Aan Tafel! 

 

Op zaterdagmiddag 17 september, van 15.30 tot 17.00 uur is de formele installering van de werkgroepen in de kerk met daarna een hapje en drankje. 

De uitnodiging is voor de hele gemeente en speciaal voor de werkgroepleden. 

De werkgroepen stellen zich voor en vertellen iets over hun doel en activiteiten. 

 

Op zondag 25 september is de oecumenische viering in het kader van de Vredesweek om 19.00 uur in de St. Maartenskerk in Maurik. Voorganger: ds. J. Schenderling. Zie ook elders in De Kerk Roept.

 

Op donderdag 29 september is er een regionale bijeenkomst om 20.00 uur in het dorpshuis ‘In de Gaard’ in Ingen. 

Ds. Teun de Ridder, legerpredikant uit Ochten, zal spreken. 

Legerpredikanten zijn aangesteld bij de Dienst Geestelijke Verzorging van Defensie. Nadat ze verbonden zijn aan bijvoorbeeld de marine of de landmacht, vergezellen ze de militairen waar ze ook gaan of staan, op oefening of op buitenlandse missie. 

Ze leiden vieringen, begeleiden militairen onder moeilijke omstandigheden en bieden hen ruimte om op verhaal te komen. 

 

De oorlog in Oekraïne heeft ook op Nederlandse militairen en hun gezinnen grote impact. Het is goed om uit de eerste hand te horen voor welke uitdagingen de mensen van Defensie gesteld worden.  

Deze toerustingsavond wordt georganiseerd door vijf gemeenten uit de regio (Maurik, Eck en Wiel, Ingen, Ommeren, Echteld) die samen een cluster vormen binnen de classis. 

Met ingang van dit nieuwe seizoen gaat het cluster vier toerustingsavonden organiseren voor gemeenteleden uit de aangesloten gemeenten. 

De serie wordt dus geopend met de bijeenkomst met de legerpredikant op 29 september. 

De toegang is vrij en belangstellenden zijn van harte welkom! 

 

Vanuit de werkgroep Omzien naar elkaar is het idee geopperd om tegelijk met de maandbrief een lief- en leedbrief te gaan maken met als doel om met elkaar mee te kunnen leven op momenten waarop dat nodig is. Met ingang van oktober zal daarmee gestart worden.

 

U kunt uzelf aanmelden voor de lief- en leedbrief, bij voorkeur via e-mail, of als u dat niet hebt telefonisch. Dan zal de brief thuis bezorgd worden. 

Als u niet vermeld wilt worden, wilt u dat dan aangeven? U kunt zich aanmelden bij Theo van Wijk of bij mij.

 

Bericht van overlijden

Op 29 augustus is overleden Anna Petronella (Annie) van Schaik-van Doorn, in de leeftijd van 68 jaar, echtgenote van Wout van Schaik. 

 

In de volgende De Kerk Roept zal ik een ‘In memoriam’ schrijven. 

 

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging na thuiskomst uit het ziekenhuis gegaan naar mw. Y van Lith en als bemoediging naar mw. Van Bodengraven-van Leeuwen aan de Spireastraat. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: Open Annakamer 

tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Ouderensoos

Op donderdag 29 september is er weer ouderensoos in het jeugdgebouw, zoals gewoonlijk van 14.30 tot 16.30 uur. 

U wordt hiervoor van harte uitgenodigd!

 

Inloopmiddag

De inloopmiddagen zijn op maandagmiddag om de 14 dagen vanaf 14.00 tot 16.00 uur in het jeugdgebouw naast de St. Annakerk in Eck en Wiel. 

Iedereen is van harte welkom en wij zorgen voor thee of koffie met iets lekkers erbij. 

De kosten zijn voor de hele middag € 1–. 

 

Wat doen we alzo die middag: gezellig bij elkaar zijn, praatje maken, spelletjes en leuke quizzen en op bepaalde tijden knutselen en bloemstukjes maken. 

Eenmaal per jaar indien mogelijk een uitstapje maken. 

Komt u gerust eens een kijkje nemen. U bent van harte welkom. 

 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Corrie van Elst, tel. 0344-690477 of 06-10213106 en Herma van Barneveld, tel. 0344-692387 of 06-2344879.

 

Bijbelkring

In onze kerkelijke gemeente is een bijbelkring. Op de laatste dinsdagavond van de maand komen wij in het jeugdgebouw bij elkaar. 

Komend seizoen willen wij als leidraad het boekje ‘Aan tafel’ van Anne Marie van Bremen gebruiken (Bijbelstudies over gesprekken met Jezus). 

Komt u bij onze bijbelkring? Kom jij eens kijken of het iets voor je is?  

Misschien eerst er iets meer van weten? 

Neem dan contact met ons op. Weet dat u/jij welkom bent!

 

Hartelijke groeten, namens de bijbelkring,

 

Marja van Amerongen.

 

Zangdienst(en) in onze St. Annakerk

In coronatijd waren er ook in onze kerk geen zangdiensten. Er zijn een paar digitale diensten geweest maar verder was er niets. We vinden het fijn om iedereen te kunnen vertellen dat we D.V. op zondagavond 11 december een advent-/kerstzangdienst hebben ingepland. We hopen dat u het alvast in de agenda noteert. 

Meer informatie zullen we later dit jaar geven. 

Medio eerste helft 2023 willen we ook een zangdienst inplannen. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u.

 

Wij wensen u veel zangplezier toe, ter ere van onze God.

 

Hartelijke groeten,

 

de zangdienstcommissie.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 13 september op het volgende e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl