St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

04-10-2022

Kerkdiensten

Zondag 9 oktober 10.00 uur ds. D. Schinkelshoek uit Amersfoort (werelddiaconaatszondag)

Zondag 16 oktober 10.00 uur mw. drs. W.R. v.d. Kaaden uit Overberg.

 

Giften

Giften voor het kerkelijk beheer via ds. T. Nielen-Rosier € 10,–, via Anneke Slob € 10,– en via Hans van Leusden € 20,–.

Via de bank is er € 22,50 binnengekomen voor de kerk.

 

Uit de Annakamer

Op 17 september zijn de werkgroepen officieel geïnstalleerd. 

Elke werkgroep vertelde wat ze doen en met een uitleg over privacy, het tekenen van een privacyverklaring en een belofte rond geheimhouding wat vertrouwelijk wordt verteld zijn de werkgroepen officieel van start gegaan. 

Tijdens het hapje en het drankje werd er flink overlegd, contacten aangehaald en ideeën uitgesproken. 

Het wordt vervolgd.

 

Op 11 oktober hopen we de gemeenteavond te houden, om 19.30 uur in het jeugdgebouw. 

De kerkenraad wil u bijpraten en polsen hoe u over een eventuele naamsverandering denkt, van hervormde gemeente naar protestantse gemeente. 

Ook gaan we met elkaar tafelgesprekken houden. 

 

U bent van harte welkom!

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar mw. E. van Rijswijk en dhr. Verhoeks, aan de Adam van Delenstraat en naar mw. Van Doorn-van Ippel aan de Wielseweg.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Komende week, van 1 oktober tot en met 8 oktober ben ik als predikant in het Roosevelthuis in Doorn. 

Het is de vakantieweek voor ouderen uit West Betuwe. Ik ben in die week telefonisch bereikbaar op het onderstaande telefoonnummer. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: Open Annakamer 

tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Zanggroepjes in de kerkdiensten

Iedereen weet dat er een zanggroepje tijdens de kerkdienst aanwezig is, dit ter ondersteuning en aanvulling op de samenzang/gemeentezang. 

Er wordt, uiteraard in samenspraak met de gemeenteleden die meezingen, een zanggroepjesrooster gemaakt, als iemand een keer verhinderd is, wordt er onderling gewisseld (we zijn daarin inmiddels zeer handig). 

Op de dag zelf, voorafgaande aan de dienst, oefent de zanggroep de te zingen liederen (geen aparte oefendata). En niet te vergeten, we hebben samen veel plezier. 

Meedraaien/meezingen met de zanggroepjes? Een keertje meedoen om te proberen? Hierover vragen? Laat het weten en neem contact met ons op.

 

Hartelijke groeten, namens de werkgroep Liturgie, 

 

Marja van Amerongen

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 11 oktober op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl