Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Oecumenische viering in Maurik

16-01-2022 10:00 uur

16 januari 2022 Online Oecumenische viering eenheid: Licht in het duister
Op zondag 16 januari 2022 is er om 10.00 uur een vredesvesper in de Sint – Maartenskerk, Kerkplein 1 te Maurik.
Elk jaar organiseert het oecumenisch werkverband in de Week van gebed om de eenheid een viering namens de katholieke parochie van Maurik e.o. en de protestantse gemeenten uit de regio.
Voorgangers zijn dit jaar Hein Schrama en ds. Simon de Kam.

Het thema is: “Licht in het duister.” 
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan we stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit Mattheüs 2 vers 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’
Eenheid: een gemeenschappelijke zoektocht
Van oudsher staan de magiërs symbool voor de verschillende volken op aarde. Ze komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven door hetzelfde verlangen om de pasgeboren koning te zien en te leren kennen. Ze komen samen om Hem te aanbidden. Zo verbeelden de magiërs de eenheid die God voor alle volken wenst.

De oecumenische viering kunt u mee beleven via streaming op zondag 16 januari om 10 uur: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1245-Sint-Maartenskerk-Maurik
U kunt deze viering ook op een later moment bekijken.
We hopen dat we toch als verschillende geloofsgemeenschappen samen te kunnen vieren.

Namens de oecumenische werkgroep:
Hein Schrama, Antine Drost, Aram Mousa, Albert Visser, Ans Funcke en ds. Simon de Kam