Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Afscheid en herbevestiging ambtsdragers

09-01-2022

Zondag 9 Januari 2022 deed onze dominee, ds. T. Nielen-Rosier tijdens de preek een oproep om je geschonken gaven ook te gebruiken in dienst van de gemeente van Eck en Wiel. Niet iedereen had evenveel of dezelfde gaven gekregen. Maar iedereen had toch een bepaalde gave. De bezetting van de kerkenraad is in een moeilijke situatie verzeild geraakt. Het is de vraag of de gemeente van Eck en Wiel wel zelfstandig kan blijven fungeren.

Een kerkenraadslid met ongeveer 25 dienstjaren stopte. 

De heer G. Slob nam na ongeveer 25 jaar afscheid. Hij had zelf geregeld dat zijn baantjes overgedragen waren aan anderen. Het opstellen van een rooster voor gastpredikanten is overgenomen door dhr. H. van Leusden. De website door dhr W. van den Assem. Financiële acties voor de kerk zijn overgedragen aan de heren Hasselaar en van Dijk.

De dominee nam afscheid van dhr. Slob. Ze vertelde dat ze samen zeer geïnteresseerd waren in het lezen van detective’s maar dat het nu toch te ver ging om zo’n boek te geven. In goed overleg was besloten dat dhr. Slob als afscheidscadeau de nieuwe Bijbelvertaling kreeg.  Via het beeldscherm bedankten een aantal kerkgangers hem voor het vele werk dat hij voor de kerkelijke gemeente gedaan had op een manier waar anderen alleen maar van konden dromen.

Hoewel de kinderen van de kinderkerk niet aanwezig waren in deze dienst, hadden ze wel een filmpje gemaakt waarin dhr. Slob bedankt werd voor het vele werk dat hij ook voor de kinderkerk had verricht.

Gelukkig was er ook een herbevestiging in een ambt en een bevestiging van een nieuwe ambtsdrager. Als eerste werd dhr H. van Leusden bevestigd als ouderling kerkrentmeester. De dominee had begrepen dat dhr. van Leusden al eerder in de kerkenraad gezeten had. Daarna werd diaken Th. van Wijk herbevestigd. Na afloop kregen beide heren een groot boeket bloemen.

 

De foto`s en tekst zijn van Jan Hogendoorn.                                                                                                 Klik op de eerste foto om ze te vergroten.