Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Maandbrief

01-02-2023

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen  ontvangen.

 

Zondag 5 februari, werelddiaconaatszondag

10:30 uur voorganger: Ds. S. de Kam uit Maurik

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Werelddiaconaat

2e collecte Instandhouding Predikantsplaats

 

Zondag 12 februari, Jeugddienst

10:00 uur voorganger: Mw. Ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Theo van Wijk

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Orgelfonds

 

Zondag 19 februari

10:00 uur voorganger: Mw. Drs. Van der Kaaden uit Overberg

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Noodhulp

2e collecte Erediensten

 

Zondag 26 februari, 1e zondag 40-dagentijd

10:00 uur voorganger: Mw. Ds. T. Nielen – Rosier

Ouderling van dienst: Gerrit Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Kerktelefoon

 

Voor de agenda

Zaterdag 4 februari Uitje jongeren naar Elst

Donderdag 16 februari 19.00 uur catechisatie 12-15 jaar, in Annakamer

Donderdag 16 februari 20.00 uur catechisatie 15 jaar en ouder, in Annakamer

Maandag 20 februari 19.30 uur kerkenraad, in jeugdgebouw

Dinsdag 28 februari 20.00 uur Bijbelstudie in jeugdgebouw

Donderdag 2 maart 19.00 uur catechisatie 12-15 jaar, in Annakamer

Donderdag 2 maart 20.00 uur catechisatie 15 jaar en ouder, in Annakamer

 

 

Vanuit de kerkenraad

Op zondag 12 februari is er een jongerendienst. Jongeren hebben deze dienst voorbereid en spelen een grote rol in de viering. Ze denken na over wat je met je talenten kunt doen om het klimaat te beschermen. Ze zullen erover vertellen en u ernaar vragen. Wees welkom!

 

Contactgegevens predikant:

Ds. Trijnie Nielen – Rosier

Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.

Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak welkom tussen 10 en 12 uur in de Annakamer.

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

Bezoekdames

Ans van Bruxvoort is gestopt met de coördinatie van de bezoekdames. We bedanken Ans voor haar inzet! Het stokje heeft ze overgedragen aan Mw. A. Slob, 06-83838645. Rectificatie op de Klepel nr. 150. Hierin staat Mw. A. Quist incorrect vermeldt als coördinator bezoekdames. 

 

Teksten beamer

Besloten is om de teksten van liederen niet meer te tonen via de beamer in de kerk. Reden hiervoor is dat er licenties zitten op het tonen van liedteksten. U zult weer gebruik moeten gaan maken van uw eigen liedboek of een liedboek van de kerk. 

 

Collecten Kerkbeheer januari: 1 januari instandhouding predikantsplaats € 18,25; 8 januari Pastoraat € 30,70; 15 januari Kerk € 37,05; 18 januari Verwarming € 50,20; 22 januari Catechese € 31,50; 29 januari Verwarming € 35,85. De uitgangscollecten waren allen bestemd voor de kerk, totaal € 177,80. Via de bank kwam er € 42,50 binnen voor de kerk. 

 

Giften, betalingen van collecte bonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op: NL73RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

Collecten Diaconie december 2022: 4 december Red een kind € 47,95; 11 december Maximacentrum € 44,35; 18 december Diaconie € 24,85; Diaconie Kerstnachtdienst € 72,95; 25 december Kinderen in de knel € 69,30; 31 december Oudejaarscollecte € 10,70. Via de bank kwam er € 52,50 binnen.

 

Collecten Diaconie januari 2023: 1 januari Nieuwjaarsdag € 11,50; 8 januari Hospice Tiel € 34,85; 15 januari Kerk € 35,-; 22 januari Missionair werk € 41,15; 29 januari Diaconie € 20,30.

 

Informatie voor de maandbrief van de maand maart 2023 moet uiterlijk dinsdag 28 februari 2023 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl