Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

07-02-2023

Kerkdiensten

Zondag 12 februari 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier, Jeugddienst.

Zondag 19 februari 10.00 uur mw. drs. W.S. van der Kaaden uit Overberg.

 

Giften

Giften voor de kerk via Marja van Amerongen € 10,–; via Anneke Slob € 10,–; via mw. ds. Nielen-Rosier € 20,–. 

Giften voor het bloemenfonds via Marja van Amerongen € 10,–.

Giften voor instandhouding predikantsplaats via mw. ds. T. Nielen-Rosier € 10,–.

Giften voor de diaconie (december 2022) via mw. Zanting 2x € 20,– en via dhr. Van Wijk € 15,–.

 

Vanuit de Annakamer

De dagen lengen alweer. Dat is goed te merken. Ik kan als ik op woensdag werk weer bij licht thuiskomen. 

De 1e sneeuwklokjes bloeien al en ik zag vandaag ook krokussen in knop. Het doet me denken aan lied 982:

 

In de bloembol is de krokus

In de pit de appelboom

In de pop huist de belofte

Vlinders fladderen straks rond.

In de koude van de winter

Groeit de lente ondergronds

Nog verborgen tot het uitkomt

God ziet naar de schepping om.

 

En over de schepping gesproken: op 12 februari is er een jongerendienst. De jongeren hebben aangegeven dat ze het graag over het klimaat willen hebben. 

Ze denken na over wat je kunt doen en hoe je je talenten kan inzetten om het klimaat te beschermen. Ze zullen erover vertellen en u er naar vragen. 

Wees welkom!

 

Even is het druk voor de jongeren: zaterdag 4 februari hopen ze naar Elst te komen om de fundamenten van de Romeinse tempels onder de grote kerk te bekijken en daarna samen te eten. 

Een belofte die nu na de corona-
jaren ingelost kan worden…

 

Als de Kerk Roept verschijnt hopen we de 1e bijeenkomst van de rouwgroep achter de rug te hebben. We hopen op goede bijeenkomsten.

 

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar mevrouw Van Dijk aan de Wielseweg, zij kwam thuis vanuit het ziekenhuis en naar mevrouw Y. van Lith aan de Bolderikstraat ter bemoediging. 

 

Schreef ik de vorige keer dat mevrouw J. van der Linden naar huis was gekomen, nu is ze naar Zorgcentrum Beatrix, Beatrixstraat 20 in Culemborg. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 14 februari op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl