Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Liturgisch bloemschikken

12-02-2023

Jeugddienst

 

lezing: In deze zondag staat Matheus 25 : 14 – 30 centraal

 

Een man ging op reis, hij riep 3 van zijn dienaren bij zich. Hij gaf hen geld om dat te beheren.

Aan de één gaf hij 5 talenten. Aan tweede gaf hij 2 talenten en aan de derde 1 talent.; ieder na wat hij aankon. Daarna vertrok hij.

De man die 5 talenten in beheer gekregen had ging meteen weg om met dat geld handel te drijven. In het eerste bloemstuk zien wij dat hij het bedrag verdubbelde, we zien aan de kleuren dat hij met plezier werkte.

Ook de tweede dienaar aan wie de heer 2 talenten gaf was dankbaar voor het in hem gestelde vertrouwen door zijn heer en verdubbelde het bedrag, dit wordt verbeeld in het tweede bloemstuk. 

De derde dienaar zei tegen zichzelf, mijn heer is een strenge man, daarom verstop ik het geld, zodat ik het als hij terug komt, terug kan geven. Het derde bloemstuk beeld dit uit.