Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

18-04-2023

Kerkdiensten

Zondag 23 april 10.00 uur dhr. D.C. Brinkman uit Ochten. 

Zondag 30 april 10.00 uur ds. T. Nielen-Rosier uit Eck en Wiel.

 

Giften

Giften voor het kerkrentmeesterlijk beheer via Theo van Wijk € 25,–; via ds. T. Nielen-Rosier € 12,50; via Corry van Elst € 25,– en via Anja Quist € 40,–. 

Giften voor het bloemenfonds via Corry van Elst € 10,– en via Hans van Leusden € 10,–.

 

De Kerk Roept

Er is nog een aantal abonnees van De Kerk Roept dat het abonnement voor 2023 nog niet heeft voldaan. 

Wilt u in uw administratie kijken of dit gebeurd is, zo niet wilt dit dan alsnog z.s.m. overmaken op banknummer: NL73RABO 0370699955, dan kunnen we dit afronden.

 

Vanuit de Annakamer

 

De Heer is onze reisgenoot,

Hij die ons zijn gezelschap bood,

en sprekend over kruis en graf

geduldig tekst en uitleg gaf.


Zo valt een lange weg ons licht,

de Schrift opent een vergezicht,

en brengt verdwaalden 

dichtbij huis,

verloren kind’ren komen thuis.

 

Lied 646. 

Liedboek Zingen en bidden 

in huis en kerk, 2013.

 

Het is Pasen geweest

Op de ouderensoos hebben we samen Pasen gevierd met zo’n 30 mensen. 

Na een korte viering waarin o.a. een aantal zangers uit de zanggroepen van de zondagen zongen, was er een gezellig samenzijn en een maaltijd. 

Ans en Betty, leiding van de ouderensoos, en een aantal mensen uit de werkgroep Omzien naar elkaar en Theo als diaken verzorgden deze middag. Het was een mooi samenzijn.

 

Op Paasmorgen verzorgde een aantal jongeren een heerlijk paasontbijt! 

Daarna gingen we samen naar de kerk waar het koor Cantate Deo medewerking verleende aan de dienst. 

Muzikale begeleiding was er verder van Marja van Amerongen (orgel) en Peter van Dijk (trompet).

 

En dit weten we: de Heer is onze reisgenoot, op onze wegen. Als we blij zijn, als we bedroefd zijn, vragen hebben of het niet meer weten. 

Zo kunnen wij op weg. Gesterkt door brood en wijn, gedachtig aan wat was en uitkijkend naar wat komt.

 

Inmiddels is de catechese weer afgelopen. We hebben de afgelopen periode stil gestaan bij het Onze Vader en bij de doop. 

In september gaan we verder.

 

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar meneer H. van Doorn aan de Merenriet in Maurik en naar mevrouw Spies aan de Klaproosstraat. 

 

Overleden

Mevrouw E. van Ingen-Douwes, Rijnstraat, in de leeftijd van 85 jaar. 

We wensen de familie Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd.

 

Collecte

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Afwezig: week 16, van 15 tot en met 23 mei. 

Voor dringende zaken kunt u die week contact opnemen met H. van Leusden, tel. 0344-692647.

 

Boeken- en speelgoedmarkt

D.V. zaterdagochtend 22 april organiseert de rommelmarktcommissie een boeken- en speelgoedmarkt in het jeugdgebouw (naast de St. Annakerk). 

De markt is van 9.30-12.00 uur. 

 

Voor de markt is er nog 1 inzamelmoment op vrijdagavond 21 april tussen 19.00 en 20.00 uur in het jeugdgebouw. 

We zamelen dan alleen boeken en speelgoed in voor de markt. 

 

Inzameldagen voor de rommelmarkt in september maken we later in het jaar bekend. 

De opbrengst van de markt komt geheel ten goede aan de St. Annakerk. 

 

Hartelijke groet van de rommelmarktcommissie: 

 

Corrie, Henriette en Rianne.

 

55+ reis van de diaconie

Op donderdag 11 mei organiseert de diaconie de jaarlijks 55+ reis. 

Om 8.30 uur verzamelen in het jeugdgebouw, we willen om 9.00 uur vertrekken. 

Dit keer gaan we naar de zuid-hollandse eilanden waar we in Zuid-Beijerland ontvangen worden met 2x koffie/thee met gebak. 

Na deze heerlijkheden gaat u met de touringcar een rondrit maken door de streek. Een vakkundige gids zal u het één en ander vertellen over de geschiedenis van de watersnoodramp van 1953, bezienswaardigheden, leuke anekdotes en nog veel meer. 

Na deze rondrit maken we gebruik van een heerlijke koffietafel. 

In de middag gaan we naar Oudenbosch waar we een rondleiding krijgen in de basiliek, een kopie van de Sint Pieter in Rome. 

Hierna gaan we weer richting Eck en Wiel, maar onderweg maken we nog een stop in een restaurant voor een gezellig afsluitend diner. 

Verwachte terugkomst in Eck en Wiel is omstreeks 19.45 uur. 

 

Uw bijdrage voor deze dag bedraagt € 69,50 p.p.

Dit bedrag kunt u overmaken op: IBAN NL66RABO0341103926 t.n.v. diaconie Sint Annakerk.

 

U kunt zich tot donderdag 4 mei opgeven bij Theo van Wijk, tel. 0344-691960 b.g.g. 06-36258335.

 

We gaan er weer een gezellige en fijne dag van maken!

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op maandag 24 april op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl