Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Maandbrief

01-06-2023

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

 

 

Zondag 4 juni Zondag Trinitatis

10:00 uur voorganger: Ds. A. Christ uit Katwijk

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Instandhouding Predikantsplaats

 

Zondag 11 juni

10:00 uur voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Zending

2e collecte Erediensten

 

Zondag 18 juni Heilig Avondmaal

10:00 uur voorganger:     Ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst:     Gerrit Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Dorcas

2e collecte Pastoraat

 

Zondag 25 juni Afsluiting seizoen

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Timonhuis

2e collecte Orgelfonds

 

Voor de agenda

Maandag 19 juni 19:30 uur kerkenraad in jeugdgebouw

Dinsdag 27 juni 20:00 uur Bijbelstudie in jeugdgebouw

 

Vakantieweek

Ook dit jaar wordt er door de commissie ‘Vakantieweek Roosevelthuis West-Betuwe’ weer een vakantieweek georganiseerd in het Roosevelthuis te Doorn. Dit jaar zal dat zijn van zaterdag 28 oktober t/m zaterdag 4 november.

In het nieuwe Roosevelthuis is plaats voor 39 gasten. De gasten die hiervoor in aanmerking komen, zijn die omwille van hun gezondheid niet in staat zijn zelfstandig op vakantie te kunnen, dan wel afhankelijk zijn van zorg en begeleiding van anderen. De inschrijvingsdatum sluit op 1 juli 2023.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met diaken Theo van Wijk, tel. 0344-691960.

 

Ouderenreis

In een volle bus, we waren wel met 54 mensen, vertrokken we op 11 mei om 9 uur uit Eck en Wiel. De chauffeur was een goede bekende, Hans van Leusden, en we reden naar het westen. Daar was het aanmerkelijk beter weer dan in Eck en Wiel. De 1e stop was in Zuid Beijerland en na een kop koffie en gebak kregen we in de bus een rondleiding door de streek van een gids. Hij vertelde over het boerenland aldaar en over de watersnood van 1953. Na de lunch vertrokken we naar Oudenbosch waar een replica staat van de St. Pieter in Rome. Ook hier kregen we in groepen een rondleiding van een gids. De kerk zag er mooi uit van binnen, het marmer was geen marmer, maar geverfd hout. Bijna niet te onderscheiden van echt. Onze gids kon mooi vertellen en zette ons aan het denken: durft u te bidden voor het eten in een restaurant? We zijn veilig door de files geloodst en aten een heerlijk diner in Lexmond (na een stilte voor gebed). Een uurtje later dan gedacht waren we weer in Eck en Wiel. We kijken terug op een mooie dag, waarin we ook weer met elkaar hebben kunnen bijpraten.

 

Contactgegevens predikant

Ds. Trijnie Nielen – Rosier

Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.

Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak welkom tussen 10 en 12 uur in de Annakamer.

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

Collecten Kerkbeheer mei: 7 mei instandhouding predikantsplaats € 39,-; 14 mei catechese € 26,50; 18 mei kerk € 21,15; 21 mei jeugdwerk € 33,-; 28 mei geluidsinstallatie € 34,50. De uitgangscollecten waren allen bestemd voor de kerk, totaal € 210,30. Via de bank kwam er € 7,50 binnen voor de kerk. 

 

Giften, betalingen van collecte bonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op: NL73RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

De jaarrekening 2022 van het college van Kerkrentmeesters is door het college van beheerszaken in Gelderland goedgekeurd. Op de jaarrekening 2022 is een tekort van € 7.416,-. Dit te kort is wel een grote zorg voor de toekomst van onze kerk.

Collecten Diaconie mei: 7 mei diaconie € 39,50; 14 mei Bijbelgenootschap € 26,-; 18 mei diaconie € 17,15; 21 mei Voedselbank € 44,30 en 28 mei Maximacentrum.

 

Informatie voor de maandbrief van de maand juli 2023 moet uiterlijk dinsdag 27 juni 2023 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl