Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Maandbrief

01-11-2023

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

 

Zondag 5 november (Heilig Avondmaal en Mantelzorgdag)

10:00 uur voorganger:     Mw. ds. T. Nielen - Rosier

Ouderling van dienst:     Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Voedselbank

2e collecte Instandhouding Predikantsplaats

 

Zondag 12 november

10:00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Verwarming

 

Zondag 19 november

10:00 uur voorganger:     Dhr. D.C. Brinkman uit Ochten

Ouderling van dienst:     Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Erediensten

 

Zondag 26 november (Laatste zondag kerkelijk jaar)

10:00 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen - Rosier

Ouderling van dienst: Gerrit-Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Moldavië

2e collecte Pastoraat

 

Voor de agenda

Donderdag 2 november 19-20 uur catechese 12-15 jaar Annakamer

Donderdag 2 november 20-21 uur catechese 15+ Annakamer

Maandag 13 november 19.30 uur kerkenraad

Dinsdag 14 november 20.00 uur toerusting Klavertje 5 kerk Echteld

Donderdag 16 november 19-20 uur catechese 12-15 jaar Annakamer

Donderdag 16 november 20-21 uur catechese 15+ Annakamer

Dinsdag 28 november 20.00 uur Bijbelstudie jeugdgebouw

Donderdag 30 november 19-20 uur catechese 12-15 jaar Annakamer

Donderdag 30 november 20-21 uur catechese 15+ Annakamer

 

Terugblik gemeenteavond

Verslag van de gemeenteavond in de kerk of op te vragen bij de scriba.

Enkele punten die besproken zijn:

 

Toerusting vanuit Klavertje 5

“In september nam ik een kijkje in de loods waar de laatste hand werd gelegd aan de praalwagen voor het fruitcorso. Het was een vrolijke boel. Ouderen en jongeren werkten samen aan de voltooiing van de wagen. Het kan dus zag ik tot mijn eigen verbazing. Ouderen en jongeren die met veel plezier aan een gezamenlijk project werken.”

 

Kerk zijn met alle generaties. Jongeren die leren van ouderen en ouderen die leren van jongeren. Een onwerkelijke droom of juist een doel om met elkaar aan te werken? Sabine van der Heijden is docent en studentcoach aan de Christelijke Hogeschool Ede en heeft veel ervaring in het omgaan met jongeren. Samen met anderen heeft zij een Amerikaans boek vertaald onder de titel “Samen Jong”. Het is een heel praktisch boek geworden waarin zes kernwaarden staan om kerk te zijn met alle generaties. Op dinsdag 14 november is Sabine van der Heijden te gast in de St. Jan de Doperkerk in Echteld (Ooisestraat 1), om te vertellen wat haar drijft om dit boek te vertalen in het Nederlands én waarom het voor onze kerken zo belangrijk is. 

Namens de collega’s van het cluster klavertje vijf nodigen we ouderen en jongeren van harte uit om aanwezig te zijn en te luisteren naar Sabine van der Heijden. Maar ook om mee te denken hoe kerk zijn met alle generaties (weer) gestalte kan krijgen in onze kerken. U bent van harte welkom. Om half acht staat de koffie klaar. Om 20.00 uur beginnen we met het programma. 

U/jij bent van harte welkom! Namens de collega’s van klavertje vijf, ds. Gerrit Schouten

 

De volgende avonden zijn (nadere berichten volgen te zijner tijd):

8 februari 2024: Nemen de robots het over? Maaike Harmsen, verenigingsgebouw Maurik

11 april 2024: Contact met christenmigranten, ds. Simon de Kam, De Bron Ommeren

 

Ga mee wandelen!

Op zaterdag 11 november nodig ik u uit om mee te gaan wandelen.

Vertrek om 9.30 bij de kerk. De bedoeling is zo’n 5-7 km samen te wandelen en met een kopje koffie af te sluiten. Opgeven bij predikant voor 10 november 10 uur.

 

Contactgegevens predikant

Ds. Trijnie Nielen –Rosier

Op woensdag aanwezig in Eck en Wiel. Tussen 10.30 en 12 uur ‘open’ Annakamer. 

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

Collecten Kerkbeheer oktober: 1 oktober instandhouding predikantsplaats € 33,10; 8 oktober pastoraat € 29,20; 15 oktober kerktelefoon € 71,95; 22 oktober buitenonderhoud € 29,- en 29 oktober kerk € 22,30. De uitgangscollecten waren allen bestemd voor de kerk, totaal € 282,20. Via de bank kwam er € 500,- binnen voor de kerk. Aan collectegeld kwam er via de bank € 45,- binnen voor de kerk.

 

Giften, betalingen van collecte bonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op: NL73RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

Collecten Diaconie oktober: 1 oktober Israëlzondag € 43,-; 8 oktober Werelddiaconaat € 28,65; 15 oktober Doopdienst diaconie € 72,-; 22oktober Diaconie € 29,90 en 29 oktober Ned. Bijbelgenootschap € 33,10.

 

Volkstuin

Er zijn nog een aantal percelen vrij van de volkstuin aan de Kniphoek. Als u belangstelling hebt, dan kunt u een mail sturen naar: corzuidema14@gmail.com

 

 

Informatie voor de maandbrief van de maanden december 2023 en januari 2024 moet uiterlijk dinsdag 28 november 2023 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl