Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Pastoraat

Pastoraat, de herderlijke zorg is de taak van de predikant met de ouderlingen. Maar is ook het
omzien naar elkaar van alle gemeenteleden. In het omzien naar elkaar wordt het bezoek  aan
oudere vanaf 80 jaar gecoördineerd in samenwerking met de bezoekdames.

Als u behoefte hebt aan een gesprek of huisbezoek van de predikant of een ouderling, dan
kunt u altijd een afspraak met hen maken.

Bij een doopaanvraag, een huwelijksbevestiging, een opname in het ziekenhuis of bij het
overlijden van een geliefde kunt u contact op nemen met de predikant.
Ook bij de scriba van onze gemeente kunt u met uw vragen en/of mededelingen terecht.

Bezoekwerk, ouderen vanaf 80 jaar worden door het bezoekteam enkele malen per jaar bezocht. Stelt u het op prijs door iemand van het team te worden bezocht, het wordt gecoördineerd door Mw. A. Slob telefoon: 0683838645


Predikant (even voorstellen). Op Pinksterzondag 2017 was mijn intrede als predikant in Eck en Wiel.
Het heeft flink wat jaren geduurd om zover te komen. Volgens mijn moeder wilde ik als klein meisje al dominee worden. Na de middelbare school heb ik serieus een theologiestudie overwogen, maar op dat moment was het nog niet de juiste tijd. Ik ben naar de HBOV gegaan en heb daarna als verpleegkundige gewerkt in het psychiatrisch ziekenhuis Wolfheze. Daar heb ik mijn man leren kennen. Toch bleef het kriebelen. Na 6 jaar werken heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben naast mijn werk als verpleegkundige in Utrecht theologie gaan studeren op zaterdag. In 2000 studeerde ik af. Ik was inmiddels moeder geworden van 2 zoons. Vanaf 2002 tot nu was ik werkzaam als geestelijk verzorger in Tiel (Siependaal). Daarnaast heb ik een aantal jaren gewerkt bij het SGO en schreef ik voor de Zoutkorrel (dagopeningen voor middelbare scholieren) en was ik redacteur voor Provider (methode voor keuzecatechese). In 2009 ben ik verder gaan studeren voor predikant-geestelijk verzorger en gemeentepredikant. Op mijn stageadres in het Radboudumc heb ik ruim 2 jaar gewerkt als geestelijk verzorger in opleiding en daar ben ik vorig jaar april bevestigd als predikant-geestelijk verzorger.
En nu ben ik predikant in Eck en Wiel!! 

Trijnie Nielen-Rosier -- tel. 0344-691034 -- e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl  

Elke woensdag van 10.00 tot 11.00 uur staat de deur van de Sint Anna-kamer open voor een persoonlijke ontmoeting, een gesprek.