Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel
Het orgel

Op 25 augustus 1872 werd in de St. Anna kerk een orgel in
gebruik genomen. Hoewel maar een kabinetorgel voldeed het
aan de eisen van de toenmalige Ds. J. Anspach.
Dit orgel van de firma Alexandre père et fils te Parijs, is geleverd
door de Bossche firma Th. J. Jansen en voor gebruik in de kerk
aangepast door orgelbouwer K.M. van Puffelen uit Zaltbommel.

In 1907 besloot de kerkenraad fl.1.500,- beschikbaar te stellen
voor de aanschaf van een echt kerkorgel. De toenmalige heer
van Eck en Wiel, Graaf G.J.G.C. Aldenburg Bentinck, heeft een
forse bijdrage van fl.300,- gegeven voor de aanschaf.
Het orgel werd geleverd door de firma M. Vermeulen uit Woerden
en is in gebruik genomen op 29 augustus 1909.
Evenals in 1872 werd bij de ingebruikname gepreekt over Ps.150

Op de orgelkast staan drie beelden, in het midden (koning) Davit
met een harp en aan weerszijde een Engel met een bazuin.
De kast zelf is mogelijk hergebruikt, aangezien hij ouder lijkt dan
uit 1909. Helaas is het archief van de firma Vermeulen vernietigd.

In 1980 werd een opknapbeurt uitgevoerd door orgelbouwer M.C. Tiggelman uit Zaltbommel en is
het voetpedaal zelfstandig gemaakt.
In 1992 werd door Tiggelman een subbas 16' geplaatst op een aparte lade achter de orgelkast en
is de voix celesta vervangen door een mixtuur.
Ondanks de bouwdatum is de tractuur rein-mechanisch.

Dispositie:   Manuaal: Bourdon 16' discant - Prestant 8' - Holpijp 8' - Viool 8' (C-H in Holpijp)  
                                   Octaaf 4' - Fluit 4' - Octaaf 2' - Mixtuur 1⅓' 3 sterk (1992) - Tremulant. 
                   Pedaal:    Subbas 16' (1992) aangehangen. 

                   Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: C-f3; pedaalomvang: C-d1. 
                   Toonhoogte: a1 = 449 Hz.  Winddruk: 73 mm WK.