Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

ANBI

​De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.  

Dat geldt voor de landelijke programma`s van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. En dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

Nieuwe ANBI-regels              

Per 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen transparant online zijn: voor iedereen moet te controleren zijn wat doel en beleid is van deze instellingen, wie de bestuursleden zijn en hoe zij worden beloond. Ook moeten jaarverslag en jaarrekening online worden gepubliceerd.

 *  Vanaf 1 januari 2014 moeten stichtingen en verenigingen aan de nieuwe regels voldoen.
 *  Vanaf 1 januari 2016 moeten de Protestantse Kerk met haar gemeenten, diaconieën en classes aan de 
    nieuwe regels voldoen.
 
Transparant online         

Gegevens (beleidsplan, jaarplan, jaarrekening enz.) moeten online worden gepubliceerd. Het gaat erom dat de gegevens openbaar worden. Toegestuurd aan de belastingdienst, zal deze het op de eigen website (mits goed gekeurd) in het zogenoemde ANBI-register vermelden.

In de index (links) kunt u onder ANBI de beoogde gegevens inzien van Diaconie & Kerk / Gemeente. 


Bron - PKN