St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel

Kerkdienst(en) Bekijken en Beluisteren

Door te drukken op de link hieronder bent u rechtstreeks met de diensten van de St. Anna kerk
verbonden, live tijdens de kerkdienst maar ook op elk willekeurig tijdstip (een herhaling)   

       
                                               kerkdienstgemist.nl
 


                          Bent u niet in de gelegenheid om in de collecte te doneren       
                           maar u wilt toch iets aan de diaconie en/of de kerk geven,

                                        het rekeningnummer van de Diaconie is;  
                NL66 RABO 0341 1039 26  t.n.v.  DIAKONIE HERV GEMEENTE ECK EN WIEL 

                                         het rekeningnummer van Kerkbeheer is; 
                     NL73 RABO 0370 6999 55  t.n.v.  Hervormde Gemeente Eck en Wiel

                        het rekeningnummer voor Kerkbalans de Vrijwillige Bijdrage is;
                                 NL51 INGB  0000 8052 69   t.n.v.  ST ANNA KERK

                                              Bedankt voor uw bijdrage / gift