Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Kerkdienst(en) Bekijken en Beluisteren

Door te drukken op de link hieronder bent u rechtstreeks met de diensten van de Sint Annakerk
verbonden, live tijdens de kerkdienst maar ook op elk willekeurig tijdstip (een herhaling)   

       
                                               kerkdienstgemist.nl

 

                          Bent u niet in de gelegenheid om in de collecte te doneren       
                           maar u wilt toch iets aan de diaconie en/of de kerk geven,

                                        het rekeningnummer van de Diaconie is;  
                NL66 RABO 0341 1039 26 t.n.v. Diakonie Protestantse gemeente te Eck en Wiel

                                         het rekeningnummer van Kerkbeheer is; 
                     NL73 RABO 0370 6999 55 t.n.v. Protestantse gemeente te Eck en Wiel

                        het rekeningnummer voor Kerkbalans de Vrijwillige Bijdrage is;
                                 NL51 INGB  0000 8052 69 t.n.v. Sint Annakerk 

                                              Bedankt voor uw bijdrage / gift