Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Jeugddiensten

Kinderkerk

In de Kinderkerk wordt voor de kinderen van 4 tot 12 jaar een dienst parallel aan de kerkdienst in
de Sint Annakerk gehouden op zondagmorgen van 10.00 tot ca.11.15 uur in het Jeugdgebouw.
Er wordt evenals in de Sint Annakerk zelf uit de Bijbel gelezen en verteld, gezongen en gebeden,
maar ook getekend en gekleurd, dit alles aangepast aan de leeftijd van de kinderen.
Iedere dienst starten de kinderen in de kerk en gaan na het intochtslied naar het jeugdgebouw.
Bij familie- en bijzondere diensten blijven de kinderen in de kerk, zij worden dan bij de dienst
betrokken en krijgen daarin een taak.
In de zomer is er van half juni tot begin september geen Kinderkerk in verband met de vakanties.
Heeft u vragen, stel ze aan   Peter en Miranda v. Dijk   0344-655692   kinderkerk@kerkeckenwiel.nl 

Tienerdienst(en)       
           
De Tienerdienst(en) voor jongeren van 12 t/m 15 jaar wordt gehouden gelijktijdig met de reguliere
kerkdienst in de Sint Annakerk op zondagmorgen van 10.00 tot ca.12.00 uur in het Jeugdgebouw.
Iedere eerste zondag van de maand starten we om 9.30 met ontbijt in het jeugdgebouw, iedere
derde zondag van de maand beginnen we met de gemeente in de kerk.
Deze Tienerdiensten zijn een vervolg op de hier bovengenoemde Kinderkerk. Jongeren vinden 
traditionele kerkdiensten vaak saai en statisch, zij voelen zich er niet bij betrokken. Daarom is bij
de Tienerdiensten gekozen voor een eigentijdse invulling en aanpak met, voor en door jongeren.
In deze Tienerdiensten komen ze samen om na te denken over een bepaald onderwerp, er wordt
hierover gediscussieerd, gebeden, uit de Bijbel gelezen en we luisteren naar muziek.
De leiding ligt in handen van Conny ter Haar, Johan van Gelderen en Peter van Dijk  
                                                                                                                       tieners@kerkeckenwiel.nl
Jongeren-gespreksgroep

De Jongeren-gespreksgroep voor jongeren vanaf 16 jaar wordt gehouden gelijktijdig met de reguliere kerkdienst in de Sint Annakerk op zondagmorgen van 10.00 tot ca.12.00 uur in het Jeugdgebouw.
Iedere eerste zondag van de maand starten we om 9.30 met ontbijt in het jeugdgebouw, iedere derde zondag van de maand beginnen we met de gemeente in de kerk.
Deze gespreksgroep is een vervolg op de hier bovengenoemde Kinderkerk en Tienerdienst(en)
De Jongeren-gespreksgroep is bedoeld om jongeren vanaf 16 jaar te helpen met het / hun geloof.
Er wordt met elkaar gesproken over de Bijbel, geloven wat is dat, hoe doe je dat ? en hedendaagse onderwerpen vanuit Christelijk perspectief bezien.
Het gesprek / de discussie wordt geleid door Gerrit-Jan van de Pol  jongeren@kerkeckenwiel.nl                                                   
Jeugddienst(en)

Een keer per jaar wordt er een Jeugddienst georganiseerd in de Sint Annakerk voor en door jongeren.
Bij deze dienst is jong en oud welkom. De jongeren bepalen samen de uitvoering en maken een taakverdeling om er een mooie dienst van te maken.