Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

20-02-2024

Kerkdiensten

Zondag 25 februari 10.00 uur ds. W.J.J. Koelewijn uit Renkum, 2e zondag 40-dagentijd.

Zondag 3 maart 10.00 uur ds. D.M. v.d. Wel uit Zoelen, 3e zondag 40-dagentijd.

Zondag 10 maart 10.00 uur mw. dr. M.C.A. Korpel uit Leusden, 4e zondag 40-dagentijd.

 

Giften

Giften voor de kerk via ds. T. Nielen-Rosier € 10,– en € 12,50; via dhr. A. Muller € 50,– en via mw. R. Muller € 10,–. Gift voor het bloemenfonds via mw. R. Muller € 10,–.

 

Vanuit de Annakamer

Aanstaande zondag is de 1e zondag van de 40-dagentijd. Traditioneel een familiedienst. 

Tegenwoordig kijken we vanuit de werkgroep eredienst wie mee wil en kan voorbereiden en meewerken in de dienst. 

Als u in een familiedienst (4x per jaar, start en einde winterseizoen, 1e advent en 1e zondag 40-dagen) mee wil doen, meldt u bij mij. 

 

Vanuit de oecumenische werkgroep hebben we teruggeblikt op de week van gebed voor eenheid. 

De opkomst was wisselend, het gebed was er op verschillende avonden in de week in verschillende kerken. 

Volgend jaar willen we weer meedoen. Dan zal de Sint Annakerk op zondag gastkerk zijn.

 

In Maurik stonden we vorige week stil bij Artificial Intelligence op de toerustingsavond van Klavertje 5. Wat het is, welke voordelen er zijn, welke nadelen. Een intrigerende avond met Maaike Harmsen. 

Wat mij zelf vooral duidelijk is geworden, dat AI niet perse goed of perse fout is. Er zijn veel toepassingen mogelijk, het één juichen we toe, bij de ander zetten we vraagtekens. Ook is AI mensenwerk. Wat wel schrikbarend is, is de energie die voor AI nodig is. Daar hebben we nog wat zonnepanelen, water en ruimte voor nodig.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar dhr. Johan van Doorn, Prinses Beatrixstraat, en naar de fam. De Heus, Hornixveldweg. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370 6999 55. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag aanwezig 

 

Verjaardagsfonds

Eind januari zijn we bij elkaar geweest in de vernieuwde opzet. 

 

De wijken zijn doorgenomen en alle kerklidmaten zijn vermeld op de verjaardagslijsten. Het kan dus zijn dat rond uw verjaardag iemand namens de kerk, waar u lid van bent, langs komt om u te feliciteren, een mooie kaart te overhandigen en onder het mom van “wie jarig is trakteert” om een kleine (of grotere) bijdrage te ontvangen. Deze bijdrage komt geheel ten goede aan het eigen kerkenwerk in Eck en Wiel.

 

Het legen van de busjes vanuit het verleden bracht nog het mooie bedrag op van € 411,65. Dit is overgedragen aan de kerkrentmeesters. 

 

Alle collectanten en gevers hartelijk dank hiervoor.

 

Op dit moment zijn er nog 2 wijken waar geen collectant voor is. Als u deze taak soms op wilt pakken kunt u contact opnemen met Anja Quist, tel. 06-27128411. 

 

Een hartelijke groet en fijne verjaardag.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 27 februari op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl