Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Maandbrief maart 2024

01-03-2024

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

 

Zondag 3 maart (3e zondag 40-dagentijd)

10:00 uur voorganger:     Ds. D.M. v.d. Wel uit Zoelen

Ouderling van dienst:     Gerrit-Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Zending

2e collecte Instandhouding Predikantsplaats

 

Zondag 10 maart (4e zondag 40-dagentijd)

10:00 uur voorganger: Mw. dr. M.C.A. Korpel uit Leusden

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Geluidsinstallatie

 

Zondag 17 maart (5e zondag 40-dagentijd / Biddag)

10:00 uur voorganger:     Mw. ds. T. Nielen - Rosier

Ouderling van dienst:     Gerrit-Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte De Glind

2e collecte Catechese

 

Zondag 24 maart (6e zondag 40-dagentijd / Palmpasen)

10:00 uur voorganger: Prop. Mw. H. Koster uit Ede

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Missionair werk

2e collecte Eigen jeugdwerk

 

Donderdag 28 maart (Witte donderdag / Heilig Avondmaal)

19:30 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Gerrit-Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Maximacentrum

2e collecte Kerk

 

Vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag)

19:30 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

 Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Pastoraat

 

Zondag 31 maart (Eerste Paasdag)

10:00 uur voorganger: Mw. ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Werelddiaconaat

2e collecte Verwarming

 

Voor de agenda

Donderdag 14 maart 19:00-20:00 uur catechese 12-15 jaar, Annakamer

Donderdag 14 maart 20:00-21:00 uur catechese 15+, Annakamer

Maandag 18 maart 19:30 uur kerkenraad, Jeugdgebouw

Dinsdag 19 maart 20:00 uur Bijbelstudie, Jeugdgebouw

Donderdag 28 maart 14:30 uur ouderensoos, Jeugdgebouw

 

Van de predikant

Als predikant ben ik voor 50% verbonden aan de kerk van Eck en Wiel. Ik werk daarnaast een paar uur per week als geestelijk verzorger in thuissituaties voor het Centrum voor Levensvragen. Formeel heb ik daar een zending van de Protestantse Kerk voor nodig. Daarom heeft de classis Gelderland Zuid en Oost een beroep op mij gedaan als predikant met een bijzondere opdracht en dat beroep heb ik aangenomen. Op 7 april zal ik in de kerk in Elst een zending en zegen krijgen voor het werk als het geestelijk verzorger thuis. Dit omdat de classis geen eigen kerk heeft en omdat het werk plaats overstijgend is en ik heb afgesproken dat ik in Klavertje 5 geen mensen spreek als geestelijk verzorger. Voor het werk in Eck en Wiel verandert er verder niets.

 

Lied van de maand

Het lied van de maand voor februari is lied 858. Het is een Engelse hymne, geschreven voor de 40-dagentijd, als voorbereiding op de doop in de paasnacht of als voorbereiding op verzoening voor boetelingen in die nacht. 

 

Vakantie predikant

Van 2-9 maart heeft de predikant vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met Hans van Leusden, 06-29376726.

 

Start rouwgroep in maart

Net als vorig jaar start ik (als predikant) samen met Marieke Muijen weer een rouwgroep voor bewoners uit de regio. In een serie van zes bijeenkomsten worden de verschillende facetten van rouw en verlies met elkaar besproken, zoals de eigen emotionele en fysieke reacties op het verlies, steunende en lastige reacties uit de omgeving, het koesteren van herinneringen en kracht vinden om verder te gaan. Er is veel ruimte en aandacht voor het persoonlijke verhaal van deelnemers aan de groep. Iedereen is welkom om aan te sluiten, ongeacht leeftijd, de relatie tot de overledene (partner, ouder, kind, vriend(in), broer, zus) of geloofsovertuiging. Wel leert de ervaring dat een rouwgroep het beste werkt voor mensen voor wie het verlies langer dan een half jaar geleden is. Ook is het van belang voor de groep dat deelnemers, zover mogelijk, alle bijeenkomsten aanwezig zijn.

 

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag: 28 maart, 11 april, 25 april, 16 mei, 30 mei, 13 juni
van 10:00 tot 12:00 uur in het Jeugdgebouw naast de Sint Annakerk in Eck en Wiel (Pr. Beatrixstraat 9). De rouwgroep gaat van start bij een minimum van 5 deelnemers; het maximum is 10 deelnemers. Er wordt voor het geheel een bijdrage van € 25 gevraagd voor koffie/thee en onkosten. Opgave graag vóór 18 maart bij mij. 

 

Contactgegevens predikant

Ds. Trijnie Nielen – Rosier

Op woensdag aanwezig in Eck en Wiel. 

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

Collecten Kerkelijk beheer februari 2024: 4 februari instandhouding predikantsplaats € 35,20; 11 februari orgelfonds € 25,10; 18 februari erediensten € 43,60 en 25 februari kerktelefoon € 37,85. De uitgangscollecten waren alle bestemd voor de kerk, totaal € 172,80.

Via de bank kwam er € 5,-; € 10,-; € 50,- en € 100,- binnen voor de kerk.

Alle gevers hartelijk dank hiervoor.

 

Giften, betalingen van collectebonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op: NL73RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

Collecten Diaconie februari 2024: 4 februari Werelddiaconaat € 33,70; 11 februari Diaconie € 24,60; 18 februari Noodhulp € 50,50 en 25 februari Diaconie € 35,50.

 

Volkstuin

Er zijn nog een aantal percelen vrij op de volkstuin aan de Kniphoek, als u belangstelling heeft om er één of meerdere te huren, stuur dan een mail naar: corzuidema14@gmail.com 


Oproep Zangdienst / Muziekavond

Oproep voor D.V. zondagavond 14 april, 19:00 uur, Zangdienst/Muziekavond. Thema: Na Pasen gaan we samen verder!

De zangdienstcommissie is naar gemeenteleden op zoek die instrumentaal/vocaal de zangdienst willen opluisteren. Aanmelden kan t/m 15 maart a.s. bij één van de commissieleden.

Zie ook De Kerk Roept, Website  en Facebook.

Namens de commissie, Anja, Rianne en Marja. 

 

Informatie voor de maandbrief van de maand april 2024 moet uiterlijk dinsdag 2 april 2024 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl