Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

05-03-2024


Kerkdiensten

Zondag 10 maart 10.00 uur mw. dr. M.C.A. Korpel uit Leusden, 4e zondag 40-dagentijd.

Zondag 17 maart 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier, 5e zondag 40-dagentijd / biddag.

Zondag 24 maart 10.00 uur prop. mw. H. Koster uit Ede, 6e zondag 40-dagentijd / Palmpasen.

 

Giften

Giften voor de kerk via ds. T. Nielen-Rosier € 10,– en via dhr. T. van Wijk € 10,–.

 

Vanuit de Annakamer

De 1e zondag van de 40-dagentijd verliep anders dan gedacht, omdat de gastpredikant ziek was en ik zelf de dienst geleid heb. 

Enkele gemeenteleden en jongeren hebben een bijdrage geleverd en alle bezoekers van de dienst door op een briefje te schrijven wat de 40-dagentijd voor hen betekent. Daar kwamen mooie antwoorden uit. Van bezinning tot stil staan bij wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat kon ik meenemen in de preek. 

Corrie van Elst had een mooi bloemstuk gemaakt.

 

Komende maand is lied 858 het lied van de maand. Het is een engelse hymne, geschreven voor de 40-dagentijd, als voorbereiding op de doop in de paasnacht of voor boetelingen op verzoening in die nacht. 

 

Zo af en toe spreken gemeente­leden me aan op het feit dat ik weinig schrijf over zieken in De Kerk Roept. Dat klopt. Ik ben daar voorzichtig mee. Tegelijk denk ik dat het belangrijk is dat mensen in de gemeente met elkaar kunnen meeleven. 

Sinds ruim een jaar maken we daarom een lief- en leedbrief, waar meer lief en leed gedeeld wordt. Deze brief ligt in de kerk. 

Als gemeentelid kunt u zich op deze lief- en leedbrief abonneren. Dan krijgt u die maandelijks in de mailbox, samen met de maandbrief. 

U kunt zich bij mij of bij Miranda van Dijk aanmelden. 

Geen mailadres en wel belangstelling? Laat het ook even weten, daar is vast een mouw aan te passen.

 

Rouwgroep

Eind maart hoop ik samen met Marieke Muijen weer een rouwgroep te starten. 

Vorig jaar hebben we voor het eerst een rouwgroep geleid en de deelnemers waren positief. 

We hebben weer 6 bijeenkomsten gepland op de donderdagmorgen. Elders in De Kerk Roept vindt u meer informatie.

 

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar mw. Van Valburg, Homoetsestraat en naar dhr. Marco de Haan, De Ganzert, Ingen. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag aanwezig 

 

Zangdienst/muziekavond

Oproep voor D.V. zondagavond 14 april, zangdienst/muziekavond, om 19.00 uur. 

Thema: Na Pasen gaan we samen verder! In deze dienst zal er veel samenzang zijn, dit willen we afwisselen met muzikale optredens van gemeenteleden, instrumentaal/vocaal. 

Vind(t) je/u het leuk om deze avond, alleen of met een groepje, muzikaal op te luisteren?

Laat het ons dan uiterlijk vrijdag 15 maart weten.

Iedereen is van harte uitgenodigd. 

 

Groeten, 

 

Zangdienstcommissie 

Anja Quist, tel. 06-27128411;

Rianne van Meeteren, tel. 06-23250853;

en Marja van Amerongen, tel. 06-25423454;

e-mail: organist@kerkeckenwiel.nl.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 12 maart op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl