Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

19-03-2024

Kerkdiensten

Zondag 24 maart 10.00 uur prop. mw. H. Koster uit Ede, 6e zondag 40-dagentijd, Palmpasen.

Donderdag 28 maart 19.30 uur ds. T. Nielen-Rosier, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal.

Vrijdag 29 maart 19.30 uur ds. T. Nielen-Rosier, Goede Vrijdag.

Zondag 31 maart 10.00 uur ds. T. Nielen-Rosier, eerste paasdag.

Zondag 7 april 10.00 uur ds. W.L. Pera uit Leersum.

Zondag 14 april 10.00 uur ds. T. Nielen-Rosier.

 

Giften

Giften voor de kerk via mw. A. Slob € 20,–. Giften voor het bloemenfonds via mw. M. van Amerongen € 20,–.

 

Vanuit de Annakamer

Na een korte vakantie is het nu de tijd om de diensten rond Pasen voor te bereiden. Dit jaar leid ik de 3 diensten rond Pasen. 

Op zondag 17 maart hebben we aandacht voor het bidden voor gewas en arbeid. 

De kerkenraad heeft besloten om de biddag en de dankdag op de eerstvolgende zondag te houden na de woensdag van biddag en dankdag. 

Op 28 maart is er ’s middags in het jeugdgebouw ouderensoos met aandacht voor de 3 dagen van Pasen. 

 

De komende week is de laatste keer catechisatie voor de jongeren van 17-. We hebben de afgelopen tijd over vrouwen in de bijbel gelezen en gepraat. Met in het achterhoofd: over hen hoor je niet zo veel, maar ze speelden toch ook een rol in het verhaal van God en mens. Zo hebben we gelezen over Esther, Deborah en Jael, de sunamitische vrouw, Mirjam en Abigail. Het zijn bijzondere verhalen over moedige vrouwen. 

De komende week ronden we ook dit onderwerp af.

 

Rouwgroep

Eind maart hoop ik samen met Marieke Muijen weer een rouwgroep te starten. 

Vorig jaar hebben we voor het eerst een rouwgroep geleid en de deelnemers waren positief. 

We hebben weer 6 bijeenkomsten gepland op de donderdagmorgen, vanaf 28 maart. Als u mee wiltdoen, dan kunt u zich aanmelden bij mij. 

 

Bloemen

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar dhr. Van Doesburg, Prinses Beatrixstraat, en naar mw. Overeem-Keij, aan de Adam van Delenstraat. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370 6999 55. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag aanwezig 

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 2 april op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl