St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
RestauratieDe restauratie had plaats van mei 1999 t/m feb.
2002. De totale kosten kwamen op € 1.313.742,-
Aan subsidie mochten we ontvangen € 440.345,-

Bij de restauratie van het dak van kerk en toren
moest veel aangetast hout worden vernieuwd.
Ook zijn de dakpannen vervangen door leien en
zijn er rondom dakgoten aangebracht.
De buitenmuren zijn vrijwel geheel opnieuw
gevoegd. Tevens is de fundering hersteld en tot
het maaiveld opnieuw aangesmeerd (vertint).
De glas in lood ramen zijn gerestaureerd en voor-
zien van voorzetramen ter bescherming en isolatie.
                                                                             
In de kerk is een nieuwe vloer gelegd, behalve in het hogere gedeelte van het koor onder het orgel
waar drie grote grafkelders liggen die nog in tact zijn, deze zijn in originele staat gebleven.
Wel zijn de grafzerken die verspreid in de kerk lagen, terwijl de graven blijkbaar al bij eerdere
restauraties zijn geruimd en verplaatst, bij elkaar gelegd in het voorportaal van de kerk.
Ook is er een nieuwe gasgestookte CV installatie aangelegd welke deels in de vloer is ingebouwd.
En zijn de binnenmuren vanaf de vloer tot de ramen opnieuw gestuukt met water werende mortel.

In de aanbouw is een keukentje geplaatst en een toiletopstelling aangelegd welke toegankelijk is
gemaakt voor rolstoelgebruikers door met een nieuwe deur naar de zuidbeuk een gelijkvloerse
doorgang te realiseren, de oude deuropening naar het koor is vervolgens dicht gemetseld.

De banken in de kerk zijn grotendeels gerestaureerd, alleen het voorste gedeelte met de preekstoel
niet, er is besloten dit op een later tijdstip ter hand te nemen vanwege financiële overwegingen.
Wel is de Statenbijbel gerestaureerd die op de preekstoel ligt.

Het mechanische uurwerk in de toren is vervangen door een automatisch werkend uurwerk dat
radiografisch door DCF77 ontvangst de vier wijzerplaten en het luid-mechanisme aanstuurt.

In januari 2006 is de zgn. St. Anna kamer in de aanbouw, die tijdens de kerkdienst als crèche gebruikt kan worden, ook geschikt gemaakt om door de weeks dienst te doen als werkkamer voor de predikant.

En in april 2020 is er in de kerk een camera geplaatst zodat de kerkdiensten van de St. Anna kerk te bekijken en beluisteren zijn, dit kan live, maar ook op elk willekeurig tijdstip op kerkdienstgemist.nl